I want to start such a list so I will become maintain a Bulgarian list here which I will use for my website www.cenite.com

As a base source I will use this list here

Please submit your suggestions.

Note: I have removed a lot of words from the starting list.

а
аз
ако
ала
бе
без
беше
би
бивш
бивша
бившо
бил
била
били
било
благодаря
близо
бъдат
бъде
бяха
в
вас
ваш
ваша
вероятно
вече
взема
ви
вие
винаги
внимава
все
всеки
всички
всичко
всяка
във
въпреки
върху
г
ги
го
д
да
дали
до
добра
добре
добро
добър
докато
докога
дори
досега
доста
друг
друга
други
е
едва
еднаква
еднакви
еднакъв
ето
за
зад
заради
засега
заспал
затова
защо
защото
и
из
или
им
има
имат
иска
й
каза
как
каква
какво
както
какъв
като
кога
когато
което
които
кой
който
колко
която
къде
където
към
лесен
лесно
ли
м
май
ме
мен
ми
много
мнозина
мога
могат
може
мокър
моля
му
н
на
над
назад
най
направи
напред
например
нас
не
него
нещо
нея
ни
ние
никой
нито
нищо
но
нов
нова
нови
някои
някой
няколко
няма
обаче
около
освен
особено
от
отгоре
отново
още
пак
по
повече
повечето
поне
поради
после
почти
прави
пред
преди
през
при
пък
първата
първи
първо
пъти
с
са
сам
само
се
сега
си
скоро
след
следващ
сме
според
сред
срещу
сте
съм
със
също
т
тази
така
такива
такъв
там
твой
те
тези
ти
т.н.
то
това
тогава
този
той
толкова
точно
три
трябва
тук
тъй
тя
тях
у
утре
харесва
ч
че
често
чрез
ще
щом
я
як