– Натисни бутон А
– Задръж А докато се появи надписа за сервиз
– Продължавай да държиш бутона
– Натисни спирачка и дай контакт
– InSP ще се появи на екранчето
– След 10 сек. новият интервал ще се покаже
– Пусни А, спирачката и махни контакта

– Натисни бутон А- Задръж А докато се появи надписа за сервиз- Продължавай да държиш бутона- Натисни спирачка и дай контакт- InSP ще се появи на екранчето- След 10 сек. новият интервал ще се покаже- Пусни А, спирачката и махни контакта