Saboteur by Frederic Moyersoen

Link to the English version:

Играчи: 3-10 Възраст: 8+ години Продължителност: ~ 30минути 44 карти с тунел

Подготовка

Разделете картите на “тунели”, действия, злато и джуджета.

Броя на златотърсачите и на саботьорите зависи от бройката на всички играчки. След като всеки разберете колко карти ви трябват, сложете останалите в кутията. Няма да ви трябват.

• 3 играча: 1 саботьор and 3 златотърсачи • 7 играча: 3 саботьори and 5 златотърсачи • 4 играча: 1 саботьор and 4 златотърсачи • 8 играча: 3 саботьори and 6 златотърсачи • 5 играча: 2 саботьори and 4 златотърсачи • 9 играча: 3 саботьори and 7 златотърсачи • 6 играча: 2 саботьори and 5 златотърсачи • 10 играча: всички карти

След като разберете с колко карти, ще играете ги разбъркайте. Всеки играч тегли една карта, която я поставя пред себе си с лицето надолу, без да разкрива ролята си на останалите играчи. Останалата карта се поставя настрани (с лицето надолу) до края на хода.

Сред 44 карти с тунели, има една “старт” карта (показваща стълба) и три карти “цел”. Една от тях показва злато, а другите две обикновенни камъни. Разбъркайте целевите карти и ги лсожите с лицето надолу на масата, заедно с “старт” картата (само тя с лицето нагоре). Вижте картинката. В течение на играта, ще се получи лабиринт изграден от тунелите. Този лабиринт може да се разпростре извън показаните на картинката 5-9 примерни карти.

Картинка:

     Ц

С     Ц 
 123456789 < на колко карти разстояние да се постави старт      
     Ц

  К И

С – старт карта – с лице нагоре Ц – цел карта с лице надолу К – куп с карти за теглене И – извхърлени карти

• 3 до 5 играча: Всеки играч получава 6 карти. • 6 до 7 играча: Всеки играч получава 5 карти. • 8 до 10 играча: Всеки играч получава 4 карти.

Сложете останалите карти до полето за игра с лицето надолу. Най-младит играч започва.

Как се играе

Когато дойде реда на играча, той първо играе карта. Това означава – Или да добави карта в лабиринта – или да сложи карта “действие” пред някой играч – или да пропусне, като сложи карта в купа с извхърлени карти. След това играча си тегли най-горната карта от купа с картите за теглене. С това неговият ход приключва и на ход е следващият играч. Ако купа с картите за теглене свърши тогава играчите продължават да играят без да си теглят. Тогава могат да слагат или извхърлят карти.

Как се играят картите с тунели

Карта по карта, тунелите образуват път от старта, до картите с целите. Карта с тунел се слага винаги до друга карта тунел. Страните на новопоставената карта трябва да съвпадат със съседните. Карта никога не може да се играе напречно. Не може да се сложи така, че да обесмисля тунел от друга карта

Карти действие

Картите за действие се играят, като ги поставяте с лице нагоре пред себе си или друг играч. С помощта на карти за действие играчите могат да си пречат или да си помагат взаимно, да извадят карта от лабиринта на тунелите или да получат информация за картите на целите.

Счупени инструментални карти

Ако една от тези карти бъде поставена пред играч, той не може да играе карта с тунел, докато тази карта не бъде премахната. Разбира се, че може да играе други карти. Във всеки даден момент максимум три такива счупени инструментални карти могат да бъдат пред определен играч, но само една карта от всеки тип. Само когато няма такава карта пред него в началото на своя ред играчът може да добави карта с тунел към лабиринта.

Карти за поправка

Тези карти се използват за поправка на счупените инструменти, тоест за премахване на картите със счупени инструменти поставени пред играч. Може да се играят върху карта поставена пред нас или върху карта пред друг играч. Във всички случай и картата за ремонт, така и счупената карта с инструменти се поставят във купчината за изхвърляне. Разбира се, картата за ремонт трябва да съответства на счупения инструмент. – например, ако има счупена минна вагонетка пред играч, то може да бъде поправен само от здрава минна вагонетка, а не от фенер или мотика.

Карти за поправка на два инструмента

Има и карти за ремонт, показващи два инструмента. Може да се използва за поправка на някой от показаните инструменти, но не и двете. Забележка: Всички карти за ремонт могат да се играят само ако има счупен инструмент пред играч.

Карта с падащи скали

С нея играч, може да вземе произволна карта от лабиринта, без стартовата и картите с целите. Взетата карта се поставя купа с изхвърлени карти. Саботьорите я ползват за да пречат, а златотърсачите за да си освбодят нов път. На мястото на взетата карта може да се постави само такава карта която сътвества на съседните пътища.

Карта разкриваща целите

Играча си избра една от картите с целите, поглежда я, след което я поставя обратно на мястото. Играната карта отива в купа с изхвърлените карти.

Пропускане на ред

Ако играча не може или не иска да играе карта, то той трябва пропусне ред, като постави една от свойте карти които държи в ръка в купа с извхърлени карти, без да я показва на останалите играчи. В края на играта може да се получи така, че играчите да нямат останали карти, в такъв случай, те просто пропускат ред без да хвърлят карта в купа с извхърлените карти просто защото нямат.

Край на реда

Когато играч, играе карта с тунел която стига до карта с цел и има непрекъснат път (от поне 7 карти) от началото до картата с целта, той може да обърне картата цел. – ако картата показва съкровище играта свършва – ако картата показва камък – играта продължава, картата цел се поставя до картата тунел, така че да е допряна и тунелите да съответсват.

В редките случай когато картата цел не може да се постави така, че всички тунели да съотвестват, тогава може да се направи изключение.

Рунда от играта свършва и когато никой играч, не може да играе карта, тогава всички си разкриват картите.

Разпределяне на златото

Златотърсачите са спечелили рунда, ако е формиран непрекъснат тунел (от поне 7 карти) от стартовата карта до картата на целта, показваща съкровището.

Изтеглете, толкова златни самородни карти (с лицето надолу) колкото играчи има – например пет карти, ако има петима играчи (в игра с 10 играчи, изтеглете само само девет карти).

Играчът, който е достигнал картата на целта със съкровището, взима тези златни самородни карти и избира само една карта. Тогава той предава останалите златни карти обратно на часовниковата стрелка до следващия златотърсач (като прескача саботьорите), който също избира карта. Това продължава, докато не свършат всички златни самородни карти. Някой път, някои златотърсачи получават повече карти от други.

Незадължително правило: златотърсачи, които имат саботажна карта (счупена кирка, лампа или количка) пред тях, в края на кръг не получават златни карти, когато техният отбор спечели рунда. Златните карти се разпространяват само сред златотърсачите, които не са саботирани. Саботьорите не са засегнати от това правило.

Ако саботьорите са спечелили рунда, ако картата на целта, показваща съкровището, не може да бъде достигната или тестето е изчерпано и всички са изиграли свойте ръце. 1 саботьор – взима толкова карти, че на тях да има изобразени общо сумарно 4 златни къса. 2 или 3 саботьора – всеки от тях взима по 3 къса злато. 4 саботьора – всеки взима по 2 къса. Ако няма саботьори, което може да се случи в игра от 3 или 4ма, никой не печели златни късове. Играчите трябва да пазят колко злато са спечелили до края на играта.

Нов рунд

След като се разпредели златото започва нов рунд. Поставят се отново стартовата карта и трите карти цели. За разпределяне на ролите се използват същите джуджейски карти, както в началото, включително и картата която не е участвала в играта. Картите с тунелите се разбъркват и се раздават правилният брой карти. Всеки си пази картите със спечеленото злато. Започва играта играча от ляво на играча, който е изиграл последната карта.

Край на играта

Играта свършва след третият рунд. Всички си броят златните късове. Играча с най-много късове злато печели играта. Ако има играчи с еднакъв брой късове, то те си разделят първото място