We bought magnolia for our garden but in the store we forgot to ask which kind of magnolia we have. I am sure that we are the only customers don’t knowing what we are buying :)

Lets find it here http://www.magnoliasociety.org/classifications_ndx.html

  • http://www.zadoma.com/index.php?APP_ACTION=FLOWERS_INFO&FLOWER_ID=88
  • http://www.gradinata.bg/index.php?article=105
  • http://gradinata.bg/index.php?plant=368
  • http://www.zeleno.eu/bg/articles/186-magnoliya-ii.html

магнолиите са първите цветни растения. Има храстовидни, и дървовидни представители на род магнолия. Характерно за него, е цъвтенето още по време когато дървото не се е разеленило. За съжаление, цветовете са доста красиви, и цъфналото дърво е красиво, но процесът трае само около седмица. После дървото се разеленява, и практически не може да се открои от останалите дървета, в общ пайзаж. Може да се размножава вегетатично чрез, вкореняване на резник, веднага след цъвтежа и преди раззеленяването.